Jämställt

Jämställt! är ett utvecklingsprojekt som Atwrk driver tillsammans med Leader Närheten, Jordbruksverket, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och kommunerna Hammarö, Karlstad, Forshaga, Grums och Kil.

Vi ska öka kunskapen kring jämställdhet

Vi ska öka kunskapen kring jämställdhet på ett enkelt och handgripligt sätt genom en digital utbildning för unga och utrikes födda. Det finns dessvärre stora brister när det gäller kunskap om jämställdhet i gruppen 15–24 år. Vi ska öka kunskapen kring jämställdhet på ett enkelt och handgripligt sätt genom en digital utbildning om de jämställdhetspolitiska målen enligt Agenda 2030.

Vill du som förening använda vår app för ökade kunskaper om jämställdhet?

Kontakta oss på jamstallt@atwrk.se så löser vi det.

Vi ska utbilda valberedningar

Vi ska utbilda valberedningar för att rekrytera styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare mer jämställt. Fler män än kvinnor är medlemmar i en förening och männen har oftare styrelseposter, leder utbildningar och leder verksamheten. Valberedningarna är viktiga för att de är dörren in till styrelserna. Vi ska ta fram en metod för att utbilda valberedningar i ideella föreningar i jämställdhetsarbete.

Vi tycker att civilsamhället och föreningslivet är viktiga för Sveriges utveckling. Och för människans utveckling. Och för demokratin och delaktigheten. Då måste allas kompetens tas tillvara. Vi har tillsammans med elever från Molkoms folkhögskola gjort en film. Filmen handlar om varför det är bra med jämställda styrelser. Se den, dela den och sprid jämställdhet!

Vi kommer löpande att berätta om projektets utveckling på vår Facebook och Instagram, följ oss gärna där!

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Är det så i Sverige idag? I Värmland? Svaret är tyvärr nej. Och det vill vi göra något åt.

@wrk hjälper människor och organisationer till bättre introduktioner. Om du är ny i Sverige eller går till jobbet för första gången som ung vuxen vet du kanske inte vad som förväntas. Det samma gäller när du blir hyresgäst för första gången, får ditt första feriejobb eller när du är ny inom vård och omsorg eller byggbranschen. Vi har sedan 2015 utvecklat digitala verktyg tillsammans med arbetsgivare, branschorganisationer och skolor för att människor ska få koll på hur det vanligtvis funkar. Nu gör vi samma sak med en konkret utbildning i jämställdhetsarbete.

Följ @wrk på Facebook
Besök @wrks hemsida här för mer info!